Back Russian

Rank

Word

L2 Distance

0 астрономия 0.0
1 психиатрия 1.83725
2 астрология 2.03633
3 кибернетика 2.14641
4 археология 2.18641
5 свастика 2.19494
6 медицина 2.27574
7 мифология 2.46371
8 порнография 2.49611
9 филология 2.51001
10 фантастика 2.5162
11 медитация 2.52946
12 арифметика 2.58554
13 геометрия 2.66031
14 драматургия 2.70637
15 парадигма 2.74097
16 историография 2.74508
17 наука 2.75472
18 лингвистика 2.78288
19 этнография 2.78564
20 ирония 2.80003
21 символика 2.80202
22 эстетика 2.81212
23 семантика 2.82699
24 субстанция 2.85532