Back Russian

Rank

Word

L2 Distance

0 гимнастика 0.0
1 гребля 1.78943
2 рыбалка 2.36442
3 езда 2.68008
4 навигация 2.85084
5 коммуникация 2.96103
6 еда 2.9923
7 логистика 3.08517
8 порнография 3.16061
9 упаковка 3.20707
10 журналистика 3.20786
11 вечеринка 3.3204
12 посуда 3.33918
13 оранжерея 3.36892
14 горка 3.3713
15 баня 3.38432
16 водка 3.39624
17 кухня 3.52181
18 анимация 3.52873
19 лечебница 3.53706
20 киоск 3.57624
21 игрушка 3.59272
22 палитра 3.5983
23 ирония 3.60728
24 съемка 3.61745