Back Russian

Rank

Word

L2 Distance

0 лента 0.0
1 композиция 1.91538
2 мелодия 2.00325
3 труба 2.25334
4 пластинка 2.25428
5 сумка 2.32359
6 копия 2.34321
7 арка 2.34618
8 колонка 2.43453
9 развязка 2.45953
10 стена 2.48598
11 стойка 2.51154
12 пирамида 2.52251
13 кукла 2.55603
14 картинка 2.55863
15 шляпа 2.57486
16 строка 2.58337
17 пластина 2.5993
18 статуэтка 2.60729
19 ловушка 2.65761
20 звезда 2.65826
21 игрушка 2.68581
22 струна 2.68611
23 дорожка 2.71483
24 маска 2.73063