Back Russian

Rank

Word

L2 Distance

0 навигация 0.0
1 конкуренция 2.51744
2 коммуникация 2.59558
3 колонка 2.62876
4 еда 2.72566
5 разметка 2.75504
6 парковка 2.79386
7 гимнастика 2.85084
8 интеграция 2.94109
9 надстройка 2.95138
10 фильтрация 2.96002
11 сборка 2.96122
12 подписка 2.98696
13 пауза 3.02485
14 корреляция 3.04039
15 водка 3.05399
16 авария 3.05839
17 изоляция 3.08419
18 логистика 3.09492
19 электроэнергия 3.12855
20 унификация 3.13126
21 сумка 3.13151
22 связка 3.15896
23 упаковка 3.16518
24 езда 3.17518