Back Russian

Rank

Word

L2 Distance

0 порнография 0.0
1 психиатрия 2.02715
2 арифметика 2.10632
3 журналистика 2.21236
4 ирония 2.3915
5 псевдонаука 2.41937
6 астрология 2.43369
7 шизофрения 2.44389
8 астрономия 2.49611
9 кибернетика 2.5418
10 медитация 2.56767
11 терминология 2.70151
12 свастика 2.78595
13 мафия 2.79105
14 публицистика 2.79866
15 клевета 2.87119
16 бюрократия 2.88398
17 еда 2.90541
18 коммуникация 2.91137
19 психотерапия 2.95351
20 водка 2.9573
21 самореклама 2.97974
22 фантастика 3.0191
23 историография 3.02369
24 археология 3.03261