Back Russian

Rank

Word

L2 Distance

0 символика 0.0
1 архитектура 2.34425
2 терминология 2.35363
3 трансформация 2.36243
4 семантика 2.36615
5 эмблема 2.43446
6 проблематика 2.46202
7 идеология 2.51201
8 деградация 2.51535
9 эволюция 2.52251
10 гармония 2.63522
11 интерпретация 2.67377
12 свастика 2.72748
13 опора 2.76086
14 палитра 2.79672
15 астрономия 2.80202
16 эстетика 2.80956
17 археология 2.81478
18 специализация 2.82823
19 миниатюра 2.84734
20 пирамида 2.88924
21 типология 2.90916
22 география 2.932
23 историография 2.93379
24 фотография 2.98609