Back Russian

Rank

Word

L2 Distance

0 смола 0.0
1 пыльца 2.04768
2 мука 2.0645
3 пластина 2.28031
4 линза 2.28787
5 эмаль 2.29757
6 говядина 2.32759
7 глина 2.34956
8 сумка 2.34994
9 паста 2.37886
10 решетка 2.37989
11 палочка 2.39843
12 икра 2.44627
13 мембрана 2.45957
14 бактерия 2.46257
15 руда 2.476
16 ягода 2.50199
17 деформация 2.506
18 мутация 2.50663
19 кора 2.50817
20 игла 2.5091
21 раковина 2.51413
22 кривизна 2.52232
23 почка 2.52468
24 кишка 2.53231