Back Russian

Rank

Word

L2 Distance

0 табличка 0.0
1 стела 2.53241
2 миниатюра 2.56551
3 колонка 2.56553
4 дорожка 2.67778
5 книжка 2.68212
6 аллея 2.69906
7 лента 2.78531
8 пирамида 2.81116
9 свастика 2.82008
10 статуэтка 2.82372
11 прогулка 2.90829
12 открытка 2.93309
13 развязка 2.9523
14 татуировка 2.97207
15 пластина 3.01174
16 вариация 3.02015
17 вечеринка 3.03934
18 сумка 3.0591
19 беседка 3.06361
20 бочка 3.06534
21 заметка 3.06627
22 горка 3.07038
23 стена 3.07654
24 арка 3.11451