Back Arabic

Rank

Word

L2 Distance

0 موضوع 0.0
1 نمط 2.65066
2 أسلوب 3.18905
3 عنوان 3.23593
4 مضمون 3.33251
5 سر 3.35897
6 مشروع 3.46588
7 موقع 3.47161
8 فكرة 3.52172
9 أثر 3.52619
10 مقال 3.5282
11 مشكلة 3.63354
12 برنامج 3.66351
13 رابط 3.68019
14 مسألة 3.6821
15 مفهوم 3.72182
16 حقيقة 3.73313
17 نموذج 3.77405
18 نظم 3.84542
19 موقف 3.87921
20 طبيعة 3.89455
21 إذن 3.89961
22 موسوعة 3.90603
23 دليل 3.90763
24 مصدر 3.959