Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Bidar 0.0
1 Quilon 0.572802
2 Ramanathapuram 0.635312
3 Karnal 0.637303
4 Gurdaspur 0.659958
5 Hoshiarpur 0.668497
6 Ahmednagar 0.693894
7 Almora 0.708827
8 Sikar 0.720312
9 Gulbarga 0.722523
10 Chitradurga 0.731981
11 Thatta 0.73489
12 Kanchipuram 0.735813
13 Saharanpur 0.753193
14 Nagaur 0.782757
15 Larkana 0.783891
16 Vizianagaram 0.805294
17 Murshidabad 0.805724
18 Chittoor 0.808183
19 Kannauj 0.815788
20 Fatehpur 0.817214
21 Raichur 0.819099
22 Jaunpur 0.842763
23 Kolhapur 0.845693
24 Chakwal 0.846517