Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Bikaner 0.0
1 Bhavnagar 0.497611
2 Satara 0.555368
3 Ahmednagar 0.574174
4 Alwar 0.599632
5 Kapurthala 0.602704
6 Murshidabad 0.623447
7 Kolhapur 0.640035
8 Gujrat 0.688289
9 Bellary 0.703608
10 Jaisalmer 0.722781
11 Chittoor 0.725584
12 Chakwal 0.736385
13 Khammam 0.750969
14 Coorg 0.756802
15 Kadapa 0.769668
16 Mymensingh 0.772151
17 Akola 0.775685
18 Gurdaspur 0.787718
19 Sikar 0.79471
20 Gulbarga 0.795427
21 Marwar 0.799539
22 Bilaspur 0.804878
23 Ratnagiri 0.80488
24 Yanam 0.806159