Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Chongqing 0.0
1 Tianjin 0.555613
2 Ningbo 0.843945
3 Wuhan 0.857331
4 Jilin 0.885502
5 Hangzhou 0.922035
6 Kunming 0.938133
7 Jinan 0.994723
8 Xiamen 1.04732
9 Shandong 1.06024
10 Kumasi 1.11318
11 Hefei 1.17954
12 Foshan 1.19804
13 Qingdao 1.20147
14 Hunan 1.24847
15 Managua 1.25533
16 Izmir 1.25684
17 Taichung 1.25781
18 Phuket 1.26188
19 Zhengzhou 1.2655
20 Nanjing 1.26817
21 Almaty 1.27497
22 Kaohsiung 1.28167
23 Pyongyang 1.28202
24 Xi'an 1.28267