Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Datong 0.0
1 Xuzhou 0.603922
2 DiyarbakLATINr 0.788809
3 Guilin 0.797193
4 Batticaloa 0.809108
5 Quanzhou 0.839896
6 Samana 0.861508
7 Muar 0.864213
8 Abadan 0.874757
9 Aklan 0.883654
10 Wenzhou 0.892235
11 Banten 0.906533
12 Kermanshah 0.912793
13 Hefei 0.914733
14 Foshan 0.918841
15 Lanzhou 0.925643
16 Madang 0.942813
17 Khost 0.961392
18 Sibu 0.967133
19 Mannar 0.967476
20 Dongguan 0.974481
21 Jinan 0.974866
22 Kunduz 1.01679
23 Samsun 1.02532
24 Gorgan 1.02677