Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Daugavpils 0.0
1 Tuzla 0.563891
2 Omsk 0.621931
3 Kherson 0.679723
4 Novorossiysk 0.711692
5 Jelgava 0.7262
6 Gomel 0.728818
7 Liepaja 0.734008
8 Ternopil 0.749136
9 Yakutsk 0.779104
10 Cherkasy 0.779885
11 Magadan 0.787013
12 Zaporizhia 0.821389
13 Zhytomyr 0.848769
14 Sumy 0.849368
15 Gdynia 0.851101
16 Smederevo 0.856831
17 Vyborg 0.870839
18 Oradea 0.871916
19 Stavropol 0.878177
20 Vinnytsia 0.882854
21 Eskisehir 0.886372
22 Penza 0.892206
23 Lipetsk 0.908307
24 Trabzon 0.921256