Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Dongguan 0.0
1 Foshan 0.708803
2 Hualien 0.724028
3 Kisumu 0.765365
4 Kuantan 0.82698
5 Cheonan 0.828607
6 Quanzhou 0.857109
7 Pokhara 0.876371
8 Dhahran 0.965684
9 Datong 0.974481
10 Dammam 0.974551
11 Madang 0.975959
12 Tanga 0.98164
13 Zhengzhou 0.983116
14 Wenzhou 0.986755
15 Magadan 1.02514
16 Jinan 1.04748
17 Chaoyang 1.05379
18 Guilin 1.06547
19 Butuan 1.0696
20 Olongapo 1.07473
21 Xuzhou 1.0755
22 Medan 1.08373
23 Aklan 1.09104
24 Kisangani 1.1102