Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Foshan 0.0
1 Wuxi 0.606236
2 Jinan 0.672134
3 Ningbo 0.688958
4 Medan 0.702311
5 Dongguan 0.708803
6 Pokhara 0.748409
7 Bogor 0.793137
8 Changzhou 0.80409
9 Semarang 0.808605
10 Wenzhou 0.822062
11 Taguig 0.830486
12 Kumasi 0.839803
13 Changchun 0.866665
14 Xuzhou 0.893846
15 Gaziantep 0.896099
16 Phuket 0.90533
17 Quanzhou 0.916816
18 Datong 0.918841
19 Ipoh 0.920045
20 Jilin 0.942775
21 Kunming 0.946309
22 Eskisehir 0.965273
23 Lanzhou 0.967684
24 Tanga 0.970281