Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Fuzhou 0.0
1 Tabriz 0.967775
2 Ningbo 1.09932
3 Wenzhou 1.17479
4 Jilin 1.21134
5 Changsha 1.2248
6 Calabar 1.30533
7 Riau 1.33484
8 Isfahan 1.33654
9 Quanzhou 1.34247
10 Tanga 1.39545
11 Saurashtra 1.41681
12 Changzhou 1.44435
13 Yangzhou 1.44601
14 Vientiane 1.45364
15 Guilin 1.46635
16 Foshan 1.48369
17 Hefei 1.49133
18 Vidarbha 1.49427
19 Baoding 1.54752
20 Mazandaran 1.54843
21 Khost 1.55341
22 Chongqing 1.56319
23 Qinghai 1.56582
24 Trabzon 1.5739