Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Gandhinagar 0.0
1 Solapur 0.44028
2 Faridabad 0.450241
3 Ghaziabad 0.474302
4 Vadodara 0.513267
5 Dhanbad 0.514504
6 Bilaspur 0.540926
7 Nashik 0.541998
8 Rajkot 0.551881
9 Akola 0.56931
10 Tiruchirapalli 0.574246
11 Tiruchirappalli 0.588633
12 Muzaffarpur 0.594864
13 Anantapur 0.598998
14 Karimnagar 0.599871
15 Pathanamthitta 0.59988
16 Nizamabad 0.603916
17 Rohtak 0.609232
18 Hubli 0.61064
19 Nanded 0.619334
20 Rajahmundry 0.626664
21 Alappuzha 0.63103
22 Nainital 0.631598
23 Ratnagiri 0.655722
24 Bhagalpur 0.670996