Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Hualien 0.0
1 Dongguan 0.724028
2 Hsinchu 0.873665
3 Taichung 0.895377
4 Tainan 0.94814
5 Cheonan 0.999551
6 Iligan 1.01779
7 Foshan 1.02407
8 Taoyuan 1.02479
9 Roseau 1.02494
10 Masan 1.02523
11 Kisumu 1.03195
12 Olongapo 1.04806
13 Butuan 1.06804
14 Haiphong 1.08061
15 Taguig 1.10839
16 Banjul 1.12282
17 Datong 1.13529
18 Chaoyang 1.15906
19 Kuantan 1.16322
20 Pokhara 1.1728
21 Yellowknife 1.17685
22 Wenzhou 1.17735
23 Constanta 1.18999
24 Tacloban 1.19062