Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Jakarta 0.0
1 Guangzhou 1.32065
2 Yerevan 1.33631
3 Istanbul 1.35404
4 Nairobi 1.45581
5 Chennai 1.55792
6 Bandung 1.64707
7 Beirut 1.65246
8 Bangkok 1.65943
9 Corfu 1.65951
10 Chongqing 1.66699
11 Tianjin 1.6747
12 Hangzhou 1.69406
13 Accra 1.73974
14 Windhoek 1.74298
15 Mandalay 1.74769
16 Harbin 1.78471
17 Kumasi 1.79762
18 Lusaka 1.8039
19 Almaty 1.80904
20 Taichung 1.82706
21 Pyongyang 1.84843
22 Yangon 1.86357
23 Penang 1.87113
24 Baku 1.89752