Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Jilin 0.0
1 Heilongjiang 0.73405
2 Ningbo 0.84255
3 Chongqing 0.885502
4 Foshan 0.942775
5 Jinan 0.989269
6 Lanzhou 1.03147
7 Semnan 1.03475
8 Phuket 1.05971
9 Bogor 1.06501
10 Saurashtra 1.07869
11 Xiamen 1.08209
12 Wenzhou 1.10118
13 Hefei 1.11342
14 Tainan 1.12067
15 Wuxi 1.12392
16 Almaty 1.13808
17 Kumasi 1.14921
18 Riau 1.16104
19 Zhengzhou 1.16287
20 Aklan 1.18335
21 Quanzhou 1.18615
22 Tanga 1.20452
23 Taichung 1.21125
24 Fuzhou 1.21134