Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Jinan 0.0
1 Ningbo 0.66416
2 Lanzhou 0.667707
3 Kumasi 0.668067
4 Foshan 0.672134
5 Hefei 0.692513
6 Wenzhou 0.754083
7 Kisumu 0.755071
8 Eskisehir 0.792523
9 Zhengzhou 0.802868
10 Xuzhou 0.80781
11 Gaziantep 0.834975
12 Changchun 0.845057
13 Osh 0.857211
14 Kigali 0.862721
15 Kunming 0.887234
16 Semarang 0.90657
17 Batumi 0.939952
18 Dhahran 0.963221
19 Kisangani 0.971773
20 Madang 0.972997
21 Datong 0.974866
22 Pokhara 0.981557
23 Almaty 0.983222
24 Ulyanovsk 0.986121