Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Kaohsiung 0.0
1 Taichung 0.97396
2 Kunming 1.03535
3 Tainan 1.11604
4 Zhengzhou 1.18814
5 Kisumu 1.18961
6 Monrovia 1.19466
7 Xiamen 1.20079
8 Tacloban 1.21329
9 Hangzhou 1.21653
10 Wuhan 1.2353
11 Jinan 1.23648
12 Nanjing 1.25261
13 Chongqing 1.28167
14 Kigali 1.29226
15 Mombasa 1.29998
16 Harbin 1.36252
17 Hsinchu 1.37083
18 Hualien 1.38725
19 Lanzhou 1.38987
20 Changsha 1.42451
21 Hefei 1.43577
22 Wenzhou 1.43673
23 Dhahran 1.44057
24 Ningbo 1.4629