Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Karur 0.0
1 Bilaspur 0.489615
2 Solapur 0.516094
3 Saharanpur 0.531046
4 Dhanbad 0.558462
5 Nasik 0.659856
6 Faizabad 0.662642
7 Dindigul 0.665422
8 Nashik 0.667686
9 Akola 0.678479
10 Faridabad 0.686674
11 Bellary 0.687974
12 Jabalpur 0.688208
13 Tiruchirappalli 0.694371
14 Karimnagar 0.70026
15 Ambala 0.70803
16 Gulbarga 0.715043
17 Karnal 0.715429
18 Kozhikode 0.716756
19 Nellore 0.725636
20 Kurnool 0.725864
21 Nagapattinam 0.733291
22 Nanded 0.738051
23 Vadodara 0.739082
24 Raichur 0.747028