Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Kayseri 0.0
1 Eskisehir 0.600828
2 Samsun 0.628608
3 Trabzon 0.733437
4 Gaziantep 0.78746
5 DiyarbakLATINr 0.810781
6 Tetovo 0.836977
7 Ulyanovsk 0.841338
8 Canakkale 0.847403
9 Fes 0.850826
10 Arbil 0.860011
11 Ivanovo 0.869726
12 Zhytomyr 0.869794
13 Irkutsk 0.87029
14 Uskudar 0.874289
15 Cherkasy 0.886214
16 Gomel 0.8867
17 Malatya 0.911334
18 Szolnok 0.925351
19 Orenburg 0.932585
20 Meknes 0.937623
21 Luhansk 0.95007
22 Rivne 0.950777
23 Batumi 0.963488
24 Saratov 0.967192