Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Kunming 0.0
1 Hefei 0.853273
2 Jinan 0.887234
3 Ningbo 0.919354
4 Chongqing 0.938133
5 Foshan 0.946309
6 Zhengzhou 0.962289
7 Lanzhou 0.975084
8 Tianjin 1.02135
9 Kaohsiung 1.03535
10 Changchun 1.0488
11 Ipoh 1.05689
12 Hangzhou 1.06593
13 Xi'an 1.07218
14 Xuzhou 1.15421
15 Mombasa 1.15533
16 Dhahran 1.16481
17 Xiamen 1.17371
18 Kuantan 1.20461
19 Gyeongju 1.20727
20 Datong 1.21075
21 Wenzhou 1.22052
22 Seremban 1.24318
23 Taichung 1.24503
24 Wuhan 1.24787