Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Kutch 0.0
1 Bukhara 1.60889
2 Satara 1.73041
3 Kanchi 1.73741
4 Tanjore 1.79217
5 Malwa 1.80014
6 Safed 1.853
7 Awadh 1.86465
8 Coorg 1.89461
9 Jaisalmer 1.9128
10 Gwalior 1.9166
11 Jhansi 1.93318
12 Mewar 1.97614
13 Kannauj 1.98594
14 Vidarbha 1.98901
15 Kapurthala 1.99191
16 Saurashtra 2.00692
17 Khotan 2.00809
18 Bahawalpur 2.00844
19 Jaunpur 2.01626
20 Mathura 2.01764
21 Junagadh 2.03244
22 Marwar 2.04491
23 Jaipur 2.06462
24 Ganja 2.06744