Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Lanzhou 0.0
1 Hefei 0.442663
2 Wenzhou 0.619887
3 Jinan 0.667707
4 Ningbo 0.683965
5 Zhengzhou 0.699323
6 Madang 0.797054
7 Xuzhou 0.804754
8 Eskisehir 0.827892
9 Bhuj 0.909128
10 Datong 0.925643
11 Osh 0.949696
12 Foshan 0.967684
13 Kunming 0.975084
14 Batticaloa 0.975751
15 Jilin 1.03147
16 Dhahran 1.04705
17 Thalassery 1.08306
18 Sibu 1.08686
19 Pokhara 1.08691
20 Tangshan 1.08793
21 Kisangani 1.09623
22 Kisumu 1.1022
23 Jalalabad 1.10937
24 Magadan 1.111