Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Nanded 0.0
1 Nizamabad 0.404736
2 Ambala 0.469184
3 Faridabad 0.474214
4 Karnal 0.492988
5 Anantapur 0.502153
6 Karimnagar 0.506725
7 Bogra 0.510743
8 Hoshiarpur 0.523831
9 Pathanamthitta 0.533705
10 Saharanpur 0.555613
11 Ghaziabad 0.562838
12 Rohtak 0.563916
13 Nashik 0.569829
14 Solapur 0.578825
15 Larkana 0.596026
16 Krishnagiri 0.59721
17 Dhanbad 0.598036
18 Gandhinagar 0.619334
19 Nalgonda 0.636641
20 Mirzapur 0.649396
21 Bilaspur 0.654446
22 Gulbarga 0.657505
23 Akola 0.664214
24 Shimla 0.669378