Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Nashik 0.0
1 Solapur 0.482068
2 Faridabad 0.487192
3 Bilaspur 0.521427
4 Gandhinagar 0.541998
5 Nasik 0.550593
6 Tiruchirappalli 0.554821
7 Akola 0.563835
8 Bellary 0.568607
9 Nanded 0.569829
10 Dhanbad 0.58749
11 Saharanpur 0.613546
12 Guntur 0.618127
13 Alappuzha 0.625591
14 Pathanamthitta 0.626969
15 Tirunelveli 0.633313
16 Karimnagar 0.647935
17 Belgaum 0.653358
18 Karur 0.667686
19 Vadodara 0.668722
20 Erode 0.679435
21 Anantapur 0.679801
22 Dindigul 0.695709
23 Visakhapatnam 0.698028
24 Krishnagiri 0.701952