Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Ningbo 0.0
1 Wenzhou 0.61754
2 Jinan 0.66416
3 Lanzhou 0.683965
4 Foshan 0.688958
5 Jilin 0.84255
6 Chongqing 0.843945
7 Hefei 0.844184
8 Zhengzhou 0.904509
9 Xuzhou 0.911488
10 Kunming 0.919354
11 Kumasi 0.970828
12 Changchun 0.988331
13 Wuxi 1.04455
14 Tianjin 1.07261
15 Hangzhou 1.08343
16 Changzhou 1.09813
17 Fuzhou 1.09932
18 Tainan 1.10417
19 Datong 1.11313
20 Taichung 1.11345
21 Xiamen 1.11634
22 Eskisehir 1.12803
23 Adana 1.15767
24 Semarang 1.20286