Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Omsk 0.0
1 Daugavpils 0.621931
2 Trabzon 0.779702
3 Tuzla 0.784487
4 Sverdlovsk 0.798687
5 Zhytomyr 0.801887
6 Cherkasy 0.816309
7 Ufa 0.859458
8 Irkutsk 0.871797
9 Ternopil 0.87469
10 Gomel 0.875186
11 Krasnoyarsk 0.890974
12 Zaporizhia 0.902355
13 Kherson 0.902491
14 Saratov 0.914623
15 Liepaja 0.916623
16 Vitebsk 0.916844
17 Magadan 0.936595
18 Yakutsk 0.939915
19 Jelgava 0.960295
20 Heraklion 0.960394
21 Simferopol 0.963288
22 Orenburg 0.979333
23 Penza 0.980488
24 Klaipeda 0.98194