Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Pyongyang 0.0
1 Kumasi 1.05994
2 Corfu 1.20096
3 Kigali 1.22959
4 Tianjin 1.25303
5 Tainan 1.26909
6 Managua 1.27097
7 Hangzhou 1.27514
8 Chongqing 1.28202
9 Rangoon 1.28689
10 Jinan 1.29096
11 Phuket 1.31258
12 Ningbo 1.36053
13 Nanjing 1.36281
14 Changsha 1.36405
15 Honiara 1.38316
16 Dili 1.41106
17 Wuhan 1.4157
18 Monrovia 1.46274
19 Gyeongju 1.48931
20 Foshan 1.48983
21 Tangier 1.52822
22 Batumi 1.53817
23 Xiamen 1.5391
24 Kaohsiung 1.53942