Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Rangoon 0.0
1 Khartoum 1.12639
2 Kigali 1.19835
3 Pyongyang 1.28689
4 Nanjing 1.33651
5 Kumasi 1.36817
6 Bulawayo 1.39599
7 Wuhan 1.42217
8 Chongqing 1.42469
9 Monrovia 1.52042
10 Ningbo 1.5572
11 Changsha 1.5702
12 Kandahar 1.5746
13 Nyasaland 1.58444
14 Iqaluit 1.59127
15 Tangier 1.60557
16 Sana'a 1.6113
17 Hefei 1.61156
18 Tabriz 1.64296
19 Mogadishu 1.64741
20 Jinan 1.66601
21 Tianjin 1.66855
22 Lhasa 1.67956
23 Mombasa 1.69632
24 Kahnawake 1.69809