Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Rewa 0.0
1 Jaisalmer 0.830774
2 Poonch 0.928924
3 Kangra 0.951307
4 Bikaner 0.991524
5 Chamba 0.999855
6 Mannar 1.00721
7 Muar 1.04575
8 Ramgarh 1.06099
9 Satara 1.09654
10 Bishnupur 1.12248
11 Chitral 1.13023
12 Kolhapur 1.13464
13 Ahmednagar 1.15936
14 Melaka 1.16519
15 Aksu 1.16694
16 Pratapgarh 1.18454
17 Bidar 1.18591
18 Kirkuk 1.18651
19 Yanam 1.20881
20 Datong 1.21545
21 Fatehpur 1.22492
22 Kapurthala 1.22953
23 Diu 1.23395
24 Madura 1.26292