Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Rohtak 0.0
1 Nizamabad 0.452313
2 Dharwad 0.523205
3 Pathanamthitta 0.535568
4 Mirzapur 0.540958
5 Karimnagar 0.559102
6 Moradabad 0.559959
7 Nanded 0.563916
8 Hoshiarpur 0.583679
9 Nainital 0.604767
10 Gandhinagar 0.609232
11 Muzaffarpur 0.622926
12 Anantapur 0.638085
13 Ghaziabad 0.640105
14 Larkana 0.645668
15 Karnal 0.651012
16 Solapur 0.654698
17 Gorakhpur 0.664549
18 Faridabad 0.666701
19 Bogra 0.697897
20 Gurdaspur 0.705649
21 Nalgonda 0.706168
22 Gulbarga 0.707759
23 Tiruchirapalli 0.709044
24 Saharanpur 0.709668