Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Sikar 0.0
1 Vizianagaram 0.412605
2 Chittoor 0.428515
3 Hoshiarpur 0.444216
4 Nagaur 0.454651
5 Ramanathapuram 0.465591
6 Gurdaspur 0.474662
7 Kadapa 0.51465
8 Chakwal 0.537111
9 Almora 0.552271
10 Saharanpur 0.558356
11 Nellore 0.580624
12 Karnal 0.586992
13 Gulbarga 0.604917
14 Khammam 0.611485
15 Larkana 0.625884
16 Tangail 0.625904
17 Moradabad 0.631933
18 Fatehpur 0.63234
19 Alwar 0.636647
20 Nalgonda 0.646199
21 Ratnagiri 0.647619
22 Raichur 0.658865
23 Nizamabad 0.669279
24 Krishnagiri 0.675777