Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Thatta 0.0
1 Almora 0.538601
2 Chitradurga 0.541832
3 Larkana 0.63959
4 Baalbek 0.649591
5 Jaisalmer 0.653504
6 Quilon 0.663029
7 Patan 0.672858
8 Kanchipuram 0.673504
9 Chittor 0.682677
10 Nagaur 0.704972
11 Kannauj 0.711177
12 Karnal 0.711213
13 Rewari 0.712534
14 Haripur 0.724134
15 Bidar 0.73489
16 Sikar 0.738062
17 Ratnagiri 0.745192
18 Jaunpur 0.766619
19 Bharuch 0.774626
20 Chakwal 0.780799
21 Gurdaspur 0.782538
22 Chittoor 0.785202
23 Shahpur 0.787815
24 Bhuj 0.793515