Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Xi'an 0.0
1 Kunming 1.07218
2 Hefei 1.1329
3 Ningbo 1.20753
4 Chongqing 1.28267
5 Foshan 1.29083
6 Lanzhou 1.30354
7 Zhengzhou 1.34258
8 Datong 1.34499
9 Hangzhou 1.35764
10 Gyeongju 1.36333
11 Suzhou 1.40058
12 Guilin 1.41281
13 Jinan 1.41451
14 Changsha 1.46356
15 Wuhan 1.47352
16 Wuxi 1.484
17 Changchun 1.48945
18 Kaohsiung 1.5044
19 Kuantan 1.53459
20 Vientiane 1.53726
21 Ipoh 1.54351
22 Quanzhou 1.60722
23 Xiamen 1.60796
24 Wenzhou 1.61043