Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Xiamen 0.0
1 Phuket 0.944813
2 Tacloban 0.999068
3 Jinan 1.00905
4 Chongqing 1.04732
5 Taguig 1.05652
6 Butuan 1.07195
7 Foshan 1.07988
8 Jilin 1.08209
9 Taichung 1.09754
10 Ningbo 1.11634
11 Hangzhou 1.12151
12 Qingdao 1.14529
13 Zhengzhou 1.17304
14 Kunming 1.17371
15 Wuxi 1.17882
16 Zhuhai 1.19369
17 Kumasi 1.20052
18 Kaohsiung 1.20079
19 Wuhan 1.24977
20 Marikina 1.26937
21 Tanga 1.27909
22 Pasay 1.28054
23 Pokhara 1.2859
24 Gyeongju 1.28923