Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Yanam 0.0
1 Bikaner 0.806159
2 Almora 0.815421
3 Quilon 0.815917
4 Kolhapur 0.828918
5 Khost 0.893046
6 Kannauj 0.898372
7 Jaisalmer 0.902314
8 Kermanshah 0.909649
9 Bidar 0.915048
10 Jaunpur 0.931817
11 Ramanathapuram 0.936952
12 Thatta 0.93726
13 Jorhat 0.952883
14 Coorg 0.954344
15 DiyarbakLATINr 0.965339
16 Ahmednagar 0.972578
17 Nakhichevan 0.974296
18 Trabzon 0.981121
19 Kanchipuram 0.98138
20 Pilibhit 0.985088
21 Kirkuk 0.985782
22 Larkana 0.986183
23 Batticaloa 0.991074
24 Karnal 0.99321